Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Η κρίση βαθαίνει

Η Ελληνική κοινωνία κάθε μέρα που περνάει μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Οι συνέπειες είναι τραγικές για τους πολίτες. Δεν αναφέρομαι μόνο στην προφανή οικονομική διάσταση των συνεπειών – τραγική και αδιέξοδη για μερικούς σήμερα και για τους περισσότερους αύριο. Αναφέρομαι στην κοινωνική και ψυχολογική, που κατά τη γνώμη μου έχουν υποτιμηθεί. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε μετά από καιρό τα αποτελέσματα μιας έρευνας που θα κατέγραφε την εξέλιξη ασθενειών στο πληθυσμό, την συχνότητα εμφάνισης ψυχολογικών προβλημάτων κοκ.

Όσο περνάει ο καιρός τόσο και πιο έντονα αποτυπώνεται στη συνείδηση του κόσμου η ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού, όλου το πολιτικού φάσματος. Γεγονός που μειώνει τη πιθανότητα να προκύψει κάτι ελπιδοφόρο από τη κορυφή της πολιτικής πυραμίδας. Οι ταγμένοι να υπερασπίζουν τα συμφέροντα των πολιτών που τους ανέδειξαν, εξακολουθούν να βάζουν πάνω από το κοινό καλό, τα συμφέροντα του στενού περιβάλλοντος τους, όχι σπάνια του οικογενειακού. Πρώτιστο μέλημα τους είναι η κατάκτηση και διατήρηση της εξουσίας, ακόμη κι αν άρχουν μιας κατεστραμμένης πολιτείας. Η αντίστοιχη ανεύθυνη συμπεριφορά ηγετικών πολιτικών ομάδων στην ιστορία, παραπέμπει σε περιόδους βαθειάς παρακμής.

Δεν προτίθεμαι στο σημερινό σημείωμα να προτείνω πολιτικές λύσεις ή να κηρύξω την επανάσταση κατά του πολιτικού κατεστημένου. Αν συνεχιστεί η αδιέξοδη πολιτική, η ανάφλεξη θα έρθει γρήγορα και ανεξέλεγκτα. Θα ήθελα να επισημάνω την δυνατότητα προσωπικής αντίδρασης σε ένα καταθλιπτικό περιβάλλον. Είναι ειρωνικό και οξύμωρο αλλά δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι θετικό. Η απελπισία που συνοδεύει τη κρίση θα οδηγήσει στη σύσφιξη προσωπικών σχέσεων. Η κουλτούρα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας, που ήταν χαρακτηριστικό των κοινωνιών που κατοίκησαν αυτό το τόπο τα τελευταία 3000 χρόνια, θα αναδυθεί εκ νέου κάτω από την αναγκαιότητα της επιβίωσης. Όλα αυτά υποβαθμίστηκαν και νέκρωσαν με την επίδραση του ατομοκεντρισμού και του ωφελιμισμού. Των κυρίαρχων δηλαδή ιδεολογικών δογμάτων που επικράτησαν στη πρόσφατη ιστορία και διαμόρφωσαν το πολιτικοοικονομικό σύστημα που σήμερα δεσπόζει και που με τις αλλεπάλληλες κρίσεις του δείχνει τα όρια του. Είναι στοιχειώδες να αναζητήσουμε κάθε είδους αισιόδοξα μηνύματα γύρω μας.

Τάσος Σούντρης
Δημοσιευμένο στα Αρκαδικά Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: